Zhotovení kanalizační přípojky

Firma Jiří Slepička provádí kanalizační přípojky:

  • pomocí běžných výkopů,
  • a také bezvýkopovými technologiemi – tzv. zemní protlaky a podvrty.

Pokládání kanalizací pomocí protlaků se uplatní všude tam, kde by standardní výkopové práce byly příliš drahé, časově náročné a nebo ani nešly provést.

Kanalizaci dovedeme udělat „na klíč“ – po odjezdu našich techniků už bude celá práce dokončená a přípojka plně funkční.

Podvrt pod rodinným domem  Protlak pod pozemní komunikací  Napojení kanalizace

Výhody bezvýkopových technologií

  • Při použití protlaků nedojde k zásahům do terénu Není potřeba řezat asfalt, překopávat silnici nebo chodník ani přerušovat nebo omezovat provoz na komunikacích. Odpadají také náročné terénní úpravy po dokončení kanalizační přípojky.
  • Vše se stihne za 1 den
  • Při odjezdu našich techniků už máte kanalizaci plně funkční Kanalizační přípojku dovedeme udělat kompletní a „na klíč“. Postaráme se o úplné dokončení práce – žádná polovičatá řešení.
  • Více než 20 let zkušeností Majitel firmy disponuje více než 20 lety zkušeností se zemními a zeměvrnými pracemi. Zakládáme si na poctivé a pečlivé práci. Zvládneme i zakázky v náročných podmínkách.

Vyústění protlaku ve sklepních prostorech  Podvrt pod silnicí  Protlak pod komunikací

Pro koho realizujeme zemní protlaky

Našimi zákazníky jsou jak majitelé rodinných domků nebo průmyslových budov a firemních sídel, tak i stavební firmy, které řeší pokládku kanalizací nebo jiných inženýrských sítí.

Provádíme zakázky po celé ČR i v sousedních státech.

S čím dovedeme pomoci

  • Jste majitel RD a řešíte, jak se nejlépe napojit na novou splaškovou kanalizaci v obci? Přijedeme za vámi, prohlédneme místo, poradíme a v případě zájmu vám přípojku zařídíme. Podle situace na místě doporučíme buď běžný výkop nebo zemní protlak.
  • Jste majitel RD a musíte napojit vývod odpadu na úplně opačné straně domu, než byste potřebovali? Podvrtáme budovu a realizujeme přípojku během pár hodin. Než odjedeme, bude celá přípojka plně funkční.
  • Jste přímo stavební firma, která kanalizaci zhotovuje? Hledáte vhodné řešení jak napojit domy na druhé straně silnice? Rychle a bez zbytečného kopání skrz pozemní komunikaci nebo chodník? Zařídíme pro Vás kanalizci protlakem.

Průběh zakázky

Před zahájením zemního protlaku objednavatel určí cílové místo (délka a směr protlaku). Dále procento sklonu, pod kterým chce kanalizační přípojku vést.

Před samotným vrtáním protlaku je nutné připravit dvě pracovní jámy – na začátku a konci dráhy vrtu.Startovací jáma pro vrtací soupravu má obvykle rozměry 1×2 m a je orientovaná ve směru vrtu.

V praxi se to dělá běžně tak, že se metrový kanalizační výkop o 50 cm na každé straně a do hloubky o 70 cm zvětší – takto je možné místo pro vrtačku připravit v krátkém čase a s minimální námahou. Nedochází tak ke zbytečnému řezání asfaltu či rozebírání chodníku. Rozměry cílové jámy se volí dle situace na místě zakázky.

Po dovrtání zapažíme vrt chráničkou o požadovaném průměru opatřenou zátkou a dotlačíme ji na předem určené místo. Tím je přípojka vyústěná za komunikací a připravená pro zákazníka.

Další informace

Podrobnější informace o bezvýkopových technologiích najdete
v sekci zemní protlaky.