Ceník zemních protlaků

Cena zakázky se určuje podle:

  • zvolené technologie protlaku (vrtaná, hydraulická nebo pneumatická),
  • průměru protlaku,
  • typu a velikosti chrániček, které se do vrtu nainstalují.

Před provedením zakázky provede technický zástupce naší firmy terénní průzkum na místě vrtu. Doporučí vám vhodnou technologii protlačování, zodpoví vaše otázky a vypracuje cenovou kalkulaci.

Nepožadujeme žádnou zálohu – cenu za práci uhradíte až po úspěšném dokončení celého protlaku.

Nenašli jste v ceníku, co jste hledali? Máte speciální přání?
Neváhejte nás kontaktovat!

Ceník protlaků

* Jako práce ve ztížených podmínkách se počítá protlačování v podloží s pískem, štěrkem nebo jílem. Zde dochází k většímu opotřebení vrtných nástrojů a spotřebuje se více paliva.

Průměr vrtu se určí podle průměru chrániček, které si budete přát nainstalovat. Technologie protlaku se volí podle typu podloží, v němž se bude vrtat. S volbou vhodné technologie vám poradí technický zástupce naší firmy při terénním průzkumu na místě práce.

Chráničky a pažení

Chráničky pro výsledný protlak se účtují samostatně podle typu a průměru, který budete požadovat. Nejčastěji pažíme plastovými chráničkami, ale dodáváme a instalujeme i jiné typy pažení, např. ocelové, podle potřeb zákazníka.

Další informace

  • Za výkop pracovních jam pro protlak (startovací a cílové) je zodpovědný objednavatel. Budete-li však potřebovat, o potřebné výkopy se po předchozí domluvě postaráme.
  • Před realizací zemního protlaku nebo podvrtu je nezbytné, aby zadavatel vytyčil nebo odkryl všechny inženýrské sítě, které dráhu protlaku křižují.