Protlaky pomocí vrtané technologie

Vrtanou technologií zhotovujeme protlaky o průměrech 90 mm až 500 mm ve všech typech podloží.

Vrtaný protlak je nejpřesnější způsob, jakým lze docílit požadovaného zemního vrtu. Díky širokému spektru vrtacích dílů, jako jsou vratcí kladiva, „šneky“ nebo tzv. „hliněnky“ zhotovíme porvrt i v místech, kde se střídá více typů podloží (hlinité, písčité, jílovité, stěrky či skála).

Disponujeme 3 typy vrtacích zařízení:

  • malé (startovácí jáma pouze 2 x 1,5 m),
  • střední (startovací jáma 2 x 3,5 m),
  • velké (startovací jáma 2,5 x 5,5 m).

Nejčastěji využíváme „malé“ vrtací zařízení – uplatní se tam, kde podmínky nedovolují přichystat velkou stratovací jámu. V tomto případě stačí vyhloubit jámu o šířce jen 1,5 m a délce 2 m; hloubka závisí na hloubce plánovaného protlaku. Malým agregátem zhotovíme protlak o maximální délce 9 m.

Další dvě vrtací zařízení („střední“ a „velké“) pracují na stejném principu. Výhodou je provedení delšího protlaku, je však potřeba vykopat o něco větší počáteční jámu.

IMG_7554    IMG_7544

IMG_7542

IMG_7541