Pneumatické protlaky

Principem pneumatického protlaku je roztlačovaní zeminy kolem zemní rakety (lidově nazývaná „krtek“). Zemní raketa je poháněna vzduchem z kompresoru a razí otvor skrze podloží. Po dokončení protlaku se raketa odpojí od vzduchové hadice. Pomocí této hadice je pak do protlaku zpět zatažena chránička (Arot).

Zemní rakety pro pneumatický protlak (tzv. "krtky")  "Krtek" v akci

Protlak pneumatickou technologií se hodí pouze pro práci v hlinitém podloží. Neporadí si například s jílem nebo skálou – tam se uplatní protlačování vrtanou technologií.

Průměr výsledného vrtu pneumatickým „krtkem“ je v rozmezí od 90 mm do 130 mm. Do vrtu se po dokončení instalují chráničky o průměrech 63 mm, popř. 110 mm. Maximální délka protlaku je ?? m. Potřebujeme-li provést delší vrt, je nutné vykopat uprostřed trasy protlaku pokračovací pracovní jámu – v ní se vrt napojí.

Startovací jáma pro pneumatickou technologii musí být o rozměrech alespoň 2 x 1 m, cílová dle potřeby – na podrobnostech se domluvíme během terénního průzkumu na místě práce.

Výhody pneumatického protlaku: Nevýhody:
  • nízká cena
  • rychlost provedení
  • stačí malá startovací jáma
  • není třeba přístup k elektrickému rozvaděči (pohon kompresorem)
  • protlaky o průměru nejvýše 130 mm (chránička max. 110 mm)
  • pouze pro hlinité podloží

 Zemní rakety pro pneumatický protlak   Zemní rakety pro pneumatický protlak