Hydraulické protlaky

Pomocí hydraulických zemních protlaků zhotovujeme horizontální vrty o průměrech od 90 mm do 310 mm v hlinitém nebo bahnitém podloží.

Hydraulický protlak se provádí pomocí tzv. propichovacího stroje. Ten se ustaví do startovací jámy a po spuštění začne velkou silou vtlačovat do podloží speciální ocelový trn umístěný na naváděcích tyčích. Pomocí trnu dojde k vytvoření horizontálního vrtu o požadovaném průměru. Tento typ protlaku se proto označuje také jako hydraulické propichování zeminy.

Propichovací trn vyústí v protější koncové jámě. Poté se stroj přepne do zpětného chodu a protáhne už hotovým otvorem tlakové potrubí (chráničku).

Výhodou tohoto typu protlačování je příznivá cena a široké spektrum průměrů vrtů – od 90 mm do 310 mm, tedy podstatně větší variabilita velikostí protlaků než např. u pneumatického protlačování. Tabulku velikostí protlaků a chrániček najdete v ceníku.

Hydraulická technologie se dobře hodí pro práci v hlinitém nebo bahnitém podloží. Neporadí si už ale se skalnatým podložím – zde už musí nastoupit vrtaná technologie (příklepově rotační vrtání).

Hydraulický propichovací stroj pro protlaky  Hydraulický propichovací stroj pro protlaky